Welcome to the INBETS Competence Assessment for Entrepreneurship.

This short questionnaire will help us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and you can start without entering an e-mail address. If you do provide it, please be assured, that we will not use it for any commercial reasons and solely to contact you and send the results to you.

SATC
26. February 2020SATCO gal turėčiau? Sveikiname atsivertus verslumo kompentencijų vertinimo įrankį, sukurtą įgyvendinant INBETS!  Šis trumpas klausimynas padės tau ir mums sužinoti daugiau apie tavo žinias ir kompetencijas. Prašome skirti keletą minučių užpildyti klausimynui. Jei norėtum gauti klausimyno rezultatus – prašome nurodyti elektroninio pašto adresą. Aišku, tai nėra privaloma ir galima pradėti klausimyną nenurodant el. pašto adreso. Mes užtikriname, kad pateiktas el. paštas nebus naudojamas jokiais komerciniais tikslais. Kontaktinė informacija bus naudojama tik klausimyno rezultatams ir išskirtiniais atvejais – susisiekti su tavim.  […]
26. February 2020SATC  […]
23. October 2019SATCДолжен ли я стать предпринимателем? Добро пожаловать на страницу “Оценка компетенций предпринимателей”, которая проводится в рамках проекта INBETSЭта небольшая анкета поможет Вам и нам узнать больше о ваших навыках и компетенциях. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы заполнить анкету. Если Вы хотите получить копию своих ответов, укажите адрес электронной почты.Вы также можете начать заполнение анкеты, не указывая адрес своей электронной почты. Но если Вы его предоставите, то можете быть уверены, что мы не будем использовать его в коммерческих целях. Контактная информация будет использована исключительно для наравления Вам результатов и, в исключительных случаях, для связи с Вами. […]
23. October 2019SATCДолжен ли я стать предпринимателем? Добро пожаловать на страницу “Оценка компетенций предпринимателей”, которая проводится в рамках проекта INBETS  Эта небольшая анкета поможет Вам и нам узнать больше о ваших навыках и компетенциях. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы заполнить анкету. Если Вы хотите получить копию своих ответов, укажите адрес электронной почты. Вы также можете начать заполнение анкеты, не указывая адрес своей электронной почты. Но если Вы его предоставите, то можете быть уверены, что мы не будем использовать его в коммерческих целях. Контактная информация будет использована исключительно для наравления Вам результатов и, в исключительных случаях, для связи с Вами. […]
23. October 2019SATC
23. October 2019SATCMinustako yrittäjä? Tervetuloa INBETS-projektin puitteissa toteutettavaan yrittäjäominaisuuksien itsearviointiin. Tämä lyhyt kysely auttaa arvioimaan yrittäjävalmiuksiasi. Sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Jos haluat saada kopion vastauksistasi, anna sähköpostiosoitteesi. Yhteystietojen antaminen ei ole pakollista. Yhteystietoja käytetään vain tulosten lähettämiseen sinulle ja poikkeustapauksissa mahdollisiin lisätietokyselyihin ja muihin yhteydenottoihin.  […]
23. October 2019SATCShall I be an entrepreneur? Welcome to the Competence Assessment for Entrepreneurship conducted within the framework of INBETS (SAMK). This short questionnaire will help both you and us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and you can start without entering an e-mail address. If you do provide it, please be assured, that we will not use it for any commercial reasons. Contact information will be used solely to send the results to you and in exceptionally cases to contact you.  […]
23. October 2019SATCLabdien! INBETS projekta ietvaros veicam visaptverošu uzņēmējdarbības kompetenču novērtēšanu. Šī īsā anketa palīdzēs mums uzzināt vairāk par Jūsu uzņēmējdarbības pieredzi un kompetencēm. Lūdzu, veltiet dažas minūtes laika, lai to aizpildītu. Ja vēlaties saņemt savu atbilžu kopiju, lūdzu, norādiet savu e-pasta adresi. Mēs nodrošinām, ka Jūsu e-pasta adresi neizmantosim komerciāliem mērķiem, nosūtot Jums tikai anketas rezultātus. E-pasta norāde nav obligāta, tāpēc Jūs variet sākt aizpildīt anketu arī bez tās ievadīšanas. Paldies! […]
23. October 2019SATCWitamy w INBETS ocenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Ten krótki kwestionariusz pomoże nam dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i kompetencjach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na jego wypełnienie. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię swoich odpowiedzi, prosimy o podanie adresu e-mail. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i można zacząć wypełnianie bez podawania adresu e-mail. Jeśli go podasz, zapewniamy, że nie będziemy go używać do żadnych celów komercyjnych i wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i przesłania Ci wyników. […]
23. October 2019SATCWelcome to the INBETS Competence Assessment for Entrepreneurship, Högskolan i Skövde . This short questionnaire will help us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and you can start without entering an e-mail address. If you do provide it, please be assured, that we will not use it for any commercial reasons and solely to contact you and send the results to you. […]
23. October 2019SATCWitamy w INBETS ocenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Ten krótki kwestionariusz pomoże nam dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i kompetencjach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na jego wypełnienie. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię swoich odpowiedzi, prosimy o podanie adresu e-mail. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i można zacząć wypełnianie bez podawania adresu e-mail. Jeśli go podasz, zapewniamy, że nie będziemy go używać do żadnych celów komercyjnych i wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i przesłania Ci wyników. […]
23. October 2019SATCWelcome to the INBETS Competence Assessment for Entrepreneurship, Drivhuset. This short questionnaire will help us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and you can start without entering an e-mail address. If you do provide it, please be assured, that we will not use it for any commercial reasons and solely to contact you and send the results to you. […]
23. October 2019Denmark / SATCShall I be an entrepreneur? Welcome to the Competence Assessment for Entrepreneurship conducted within the framework of INBETS (IBC). This short questionnaire will help both you and us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and you can start without entering an e-mail address. If you do provide it, please be assured, that we will not use it for any commercial reasons. Contact information will be used solely to send the results to you and in exceptionally cases to contact you. […]