GUT SATS

Witamy w INBETS ocenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Ten krótki kwestionariusz pomoże nam dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i kompetencjach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na jego wypełnienie. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię swoich odpowiedzi, prosimy o podanie adresu e-mail. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i można zacząć wypełnianie bez podawania adresu e-mail. Jeśli go […]

Drivhuset SATC

Welcome to the INBETS Competence Assessment for Entrepreneurship, Drivhuset. This short questionnaire will help us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your answers, please provide an e-mail address. Of course this is not obligatory and […]

IBC SATC

Shall I be an entrepreneur? Welcome to the Competence Assessment for Entrepreneurship conducted within the framework of INBETS (IBC). This short questionnaire will help both you and us to learn more about your skills and competences. Please take a few minutes to fill it out. If you would like to get a copy of your […]